Vzdělavatel

Globalista, Earthista, Placeista, Syntetizátor … A proč ne Mašinista, Exorcista …?

Recenze: Outdoorové vzdělávání v geografii: specifická strategie ve vzdělávání (Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy)

Mezi teorií a praxí v českém vzdělávání, na příkladu zeměpisu

Existuje něco jako ‚moderní‘ didaktika?

Modrá je dobrá? Recenze Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika.

Vážený pane G.

Obecná didaktika, transdidaktika. Nebo snad pedago-demago?

Kdo umí, umí, kdo neumí, učí

Vzdělávání – uvažování, zvažování, přemýšlení, vymýšlení, navrhování, stavění, reflexe, sebereflexe, hodnocení, sebehodnocení, rozhodování, konzistentnost v názorech ….