Revize RVP: Připomínky k dokumentu „Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Verze pro připomínkování

Vzdělavatel nebo didaktik? Teoretik nebo praktik?

Modrá je dobrá? Recenze Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika.

Globalista, Earthista, Placeista, Syntetizátor … A proč ne Mašinista, Exorcista …?

Recenze: Outdoorové vzdělávání v geografii: specifická strategie ve vzdělávání (Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy)

Mezi teorií a praxí v českém vzdělávání, na příkladu zeměpisu

Existuje něco jako ‚moderní‘ didaktika?

Vážený pane G.