Revize RVP: Připomínky k dokumentu „Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Verze pro připomínkování

Vzdělavatel nebo didaktik? Teoretik nebo praktik?

Globalista, Earthista, Placeista, Syntetizátor … A proč ne Mašinista, Exorcista …?

Recenze: Outdoorové vzdělávání v geografii: specifická strategie ve vzdělávání (Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy)

Mezi teorií a praxí v českém vzdělávání, na příkladu zeměpisu

Existuje něco jako ‚moderní‘ didaktika?

Vážený pane G.

Obecná didaktika, transdidaktika. Nebo snad pedago-demago?