• Afrika – klima

  avatar material Materiál podporuje výuku tématu fyzická geografie Afriky. Žáci vyhledávají a zpracovávají klimatická data, která analyzují za využití poznatků z obecné fyzické geografie.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Zuckerbergův manifest

  avatar clanek Zpráva a komentář ke sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Týden otevřeného vzdělávání 2017 na Metodickém portálu RVP.CZ

  avatar portfolio Online seminářem, tzv. webinářem zameřeným na kritické zhodnocení přínosu, výhod či nevýhod otevřeného vzdělávání se Národní ústav pro vzdělávání zapojí do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

  avatar clanek Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, které Standardy doplňují, zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Tyto úlohy jsou pouze ukázkou toho, jak lze se Standardy při výuce pr...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Afrika – zóna tropické konvergence

  avatar material Pracovní list je možné využít jednak při výuce o atmosféře, počasí a podnebí, nebo jako podporu při výuce regionální geografie Afriky. Žáci jsou vedeni k samostatnému získávání a analýze informací.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze školství ke dni 22. 3.

  University studentsZ obsahu:

  Pedagogické fakulty slouží maturantům jako záložní plán. Odrazují je platy učitelů
  Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů
  Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste. NÚV zveřejňuje nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury.
  Program, který zachraňuje životy, se zdarma otvírá všem školám

  Zobrazit celý příspěvek

 • Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

  avatar clanek Přehled důvodů, které vyvolávají potřebu transformace školství v důsledku integrace technologií včetně mezinárodních souvislostí a upřesnění stavu realizace naší domácí Strategie digitálního vzdělávání.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Online setkání: JARO S PŘEDŠKOLÁKY

  avatar portfolio Online setkání se konalo ve čtvrtek 16. 3. 2017.   Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze.  Těšte se na zajímavá témata!

  Zobrazit celý příspěvek

ONLINE SETKÁVÁNÍ aneb WEBINÁŘE s hosty a s vámi

i
Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio. Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Jaro s předškoláky

Další videa

reklama

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.