Další osvědčené způsoby motivování

Motivační bodový systém – druhý případ

Motivační bodový systém – první případ

Šikana

Spolupráce v týmu

Kamarádství

Závislost na asistenci

Impulzivní a opoziční chování, přehnaná ctižádost

Umět najít příčinu problému – druhý případ

Umět najít příčinu problému – první případ