Jak zabavit neposedné ruce

Počítání s počitadlem

Psaní diktátů

Čtení se „čtecím okýnkem“

Kazuistiky dětí ze školního prostředí – úvod