Další osvědčené způsoby motivování

Výzva – pokud jsem stanovila nějaký časový limit, dokdy má dívka něco stihnout. Jako efektivní se mi zdálo, když si dívka mohla čas kontrolovat, např. když jsem počítala na rukou do deseti.

Povídání – vzhledem k tomu, že dívka byla vždy hodně zvědavá a často přerušovala práci, protože se mě chtěla na něco zeptat, použila jsem tuto její vlastnost jako motivaci. Např. při matematice jsme měly dohodu, že za tři správně spočítané příklady se mě může zeptat, na co bude chtít.

Dělení času – ve dnech, kdy byla dívka hodně unavená a její pozornost byla na nízké úrovni již od rána, jsem zařazovala motivování pomocí dělení hodiny na čas, kdy se pracuje, následovaný krátkou pauzou. V pauze si dívka mohla dělat, co chce (většinou vyprávět, nebo se mě ptát). Konkrétně jsme např. deset minut pracovaly, jednu minutu byla přestávka.

Samostatnost – dívka měla někdy náladu, kdy mi chtěla ukázat, že některé věci již zvládá sama bez mé pomoci. V takových chvílích jsem se jí tímto snažila motivovat, např. že půjdu na druhý konec chodby a až se vrátím, tak to bude mít hotové.

Předvádění se před ostatními – někdy nastaly situace, kdy dívka nechtěla příliš pracovat, ale před spolužáky se chtěla ukázat. Pokud měli spolužáci svoji práci už hotovu, měli za úkol dívku kontrolovat, případně ji opravit, pokud by udělala chybu. Tento způsob motivace jsem však volila po domluvě s paní učitelkou a výhradně s dětmi, které neměly k dívce negativní vztah, aby se z pomoci nestal nástroj posměchu.

Bc. Markéta Dobiášová, asistentka dítěte s ADHD


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.