Motivační bodový systém – první případ

Chceme-li u dítěte docílit změny, je třeba ho motivovat. A to motivovat pozitivně. Naprosto nejlépe funguje motivace pomocí něčeho, o čem víme, že má dítě rádo, co ho baví a zajímá ho. Na to pak naváže bodové hodnocení činností, které dítě zvládlo a systém odměn, které může za získané body získat.

Chlapec má moc rád příběhy Lego Star Wars a Lego Chima. V obou případech jsem pro něj vytvořila motivační bodový systém založený na získávání pochval, bodů a speciálních odměn. Jednalo se o využití motivačního bodového systému v kombinaci s jeho zájmem, něčím, co má rád, a odměnami, o které stojí. Na papír A3 jsem nakreslila cestičku od obrázku s tematikou Lego Star Wars nebo Lego Chima (motivační mapy byly celkem dvě, nejdřív Lego Star Wars) a modře označila ta místa, kde může chlapec získat speciální odměnu. Když se mu podařilo ten den získat bod, mohl si na mapě vybarvit jeden kroužek směrem k cíli. Bod bylo možné získat za tři pochvaly, které chlapec získával v průběhu vyučování a přestávek – za dobrou práci v hodině, za to, že rychle vypracoval úkol, že strávil přestávku v klidu (pokud to bylo opravdu hodně dobré, nebo zvládl nějakou zátěžovou situaci, udělovala jsem bod rovnou), že se choval k ostatním dětem hezky, že neodmlouval a nebyl drzý atd. Pochvala se dala udělit prakticky za cokoliv, co odpovídalo žádoucímu chování. Na konci vyučování nebo o přestávce, pokud už získal bod, si chlapec na mapě vybarvil určitý počet kroužků, a když chtěl, mohl si vybarvit i černobílé obrázky postav z Lega, které byly na mapě nalepeny. Pokud ten den došel k modře označenému políčku, měl na den speciální úkol – např. nikoho nezranit, nikomu neublížit, nevztekat se apod. Vždy šlo o něco náročnějšího a já jsem musela být shovívavější a pomoci mu úkol zvládnout. Speciální odměnou byly sladké spreje do pusy, jejichž součástí jsou přívěšky superhrdinů, které má chlapec moc rád (jeden stál tehdy kolem 14 Kč) – Batman, Spiderman, Hulk, Captain Amerika, Hawkey atd. Když se mu podařilo na danou odměnu dosáhnout, byl moc rád. Pokud však ten den porušil, co měl udělat, nemohl na odměnu dosáhnout, což pro něho bylo těžké. Nesmělo se však ustoupit. Body získal tak jako tak, ale v motivačním systému je třeba být důsledný.

Nastavení bodového systému závisí čistě na asistentovi, velmi dobré je, pokud spolupracuje také s rodiči dítěte, případně rodiče dítěte používají obdobný systém. Rodiče chlapce užívali smajlíkové hodnocení průběhu dne, do kterého spadalo také hodnocení ze školy – ráno vypravování do školy, práce ve škole, družina, odpolední příprava do školy a večer. Pokud zvládl mít chlapec alespoň tři usměvavé smajlíky za den, směl si hrát na tabletu nebo koukat déle na televizi, případně mu byla koupena nějaká hračka, o kterou moc stál.

Když se pracuje s motivačním bodovým systémem, je dobré mít na paměti, že se jedná o motivaci pozitivní a nesmí se používat negativním způsobem. Jednou přidělené body se již nesmí odebírat, dítě musí mít vždy možnost své chování napravit a ne mít pocit, že tím špatným si zkazilo všechno dobré, co se mu ten den podařilo. Odměny mohou být různorodé, pro chlapce jsem zvolila sladkost, prominutí nějaké povinnosti (např. jsem mu občas chystala věci na lavici do další hodiny), nebo nějaká skupinová aktivita s dětmi, o kterou chlapec stál (některé z kolektivních her, kterou beze mě děti příliš hrát nechtěly). U tvorby motivačního systému je nutné pamatovat na tyto věci:

  • Motivační systém musí být propojen s něčím, co dítě baví, např. s tematikou superhrdinů.
  • Jedná se o pozitivní motivaci, přidělené body a pochvaly se již nesmí škrtat.
  • Speciální odměny musí být žádoucí, nemusí být materiální, záleží, po čem dítě touží.
  • Je vhodné pokusit se docílit stejné strategie motivace dítěte také u rodičů a dalších dospělých, kteří s ním pracují.
  • Chválit je nutné i za maličkosti, je třeba ocenit každý, byť sebemenší krok správným směrem.

Bc. Markéta Dobiášová, asistentka dítěte s ADHD


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.