Vzdělávací politika státu pro 21. století a budoucnost vzdělávacích technologií RVP_VT21

Aktuální metody hodnocení výukových výsledků RVP_VT21

Týden pátý – teorie konektivismu a osobní vzdělávací prostředí RVP_VT21

Vliv technologií na vývoj školství RVP_VT21

Metodika RVP_VT21

Využití her ve výuce RVP_VT21

1. týden kurzu RVP_VT21 – Teoretická východiska reformy školství