Vzdělávací politika státu pro 21. století a budoucnost vzdělávacích technologií RVP_VT21

Poslední dvě lekce bych shrnula velmi krátce a to za pomocí citací pana France, které zazněly v online přednášce.

Budoucnost vzdělávání v tuto chvíli směřuje tímto směrem:

,,Sdílej svůj život, nehleď na soukromí.‘‘  

,,Jdeme s kůží na trh.“

,,Nerozlišuje se osobní a profesionální.‘‘

,,Přijímáme, ani o tom nepřemýšlíme.“

Ale POZOR vždy ,, POSTUPOVAT PROMYŠLENĚ.“

 – toto je pro mě nejdůležitější poznatek, který bychom se jako učitelé měli snažit předávat dětem. V okamžiku kdy budeme občané 2.0 a škola i společnost se stane otevřenou, mění se i pozice učitele z předavače informací na průvodce tímto světem.  A svou reflexy této lekce bych zakončila, citací pana Brdičky.

,,Bude jedno, kde jste ke znalostem přišel.‘‘ – krásná myšlenka, která by ovšem zcela zbořila systém současného školství.

O každé z těchto citací by se dalo dlouho polemizovat. Přiznám se, že některé z nich mi osobně nejsou příjemné, ale u dětí sleduji, že vývoj jde opravdu tímto směrem a zabránit tomu nejde, musíme se mu přizpůsobit a držet krok.