Vliv technologií na vývoj školství RVP_VT21

Dobrý den,

trochu pozdě, ale přece zde uvádím své postřehy z třetího týdne.

1, Velmi mě zaujal výzkum, který uvádí, že žáci, kteří používají PC při výuce nejvíce, mají nejhorší studijní výsledky. Myslím si, že je vždy jen jedno proč – pokud děti ztrácejí na počítači čas, znamená to pro mě, že učitel nevhodně didakticky používá počítač. Mrzí mě, že tato problematika nebyla více rozebrána.

2, ,,počítačové učebny slouží spíše k učení o ICT, než prostřednictvím ICT“

–          Trošku je mi líto, že na naší škole máme pouze počítačové učebny. Opravdu bych velmi uvítala, kdyby byly počítače přístupné i v obyčejné třídě. Mnohdy by stačily dva nebo tři  – pro práci ve skupinách. Někdy lze absenci PC nahradit interaktivní tabulí, ale ne vždy. Zároveň musím souhlasit, že narážím na problém se do PC učeben dostat.  Stále se rozšiřuje výuka ICT do nižších ročníků a zároveň stále více učitelů používá PC při výuce, takže letošní schůzka o rozvrzích PC učeben vypadala opravdu jako souboj kdo z koho. Vzhledem k tomu, že například na mediální výchovu, kterou učím, se mi nepodařilo na počítače dostat, tak jsem z toho opravdu nešťastná.

3, Bylo uvedeno, že pouze 29% učitelů je proškolených v používání výukové SW a velmi málo učitelů nepoužívá ICT ve výuce vůbec, i když je má k dispozici – zde by mě opravdu zajímal výzkum, který by se přímo pedagogů dotázal, proč ICT nepoužívají – kde je ten problém. Je to neznalost, obavy – lze změnit školením.

4, tlak od tzv. technických dětí – Já se naopak těchto dětí snažím využívat. Pokud přicházejí s novou, zajímavou myšlenkou, jak splnit úkol, tak jsem pouze ráda. Při hodině je někdy využívám tak, že je dám do skupin se slabšími žáky, kterým pomohou. Např. díky jednomu takovému žáku jsem se naučila používat nový program na tvorbu plakátu – zapojila jsem i do výuky. Žáci, kteří s tímto programem již měli zkušenosti, měli na starosti žáky, kteří se s ním seznamovali.

Nevím přesně, jaký jsem typ učitele. Z daného výčtu pana doc. Zounka nejsem schopna se jednoznačně zařadit ani do jedné skupiny. Každá hodina je jiná, v každé hodině pracujeme jinak. Dané kategorie my přišly značně uzavřené – zároveň mi unikl význam charismatického učitele – asi by zde bylo lepší jej více rozebrat, neboť byl označen za typ ,,nejlepší“.