1. týden kurzu RVP_VT21 – Teoretická východiska reformy školství

Dobrý den milí kolegové,

Jak už jsem ve svém představení uvedla, jsem téměř čerstvý absolvent s jedním rokem zkušenosti z praxe ve školství, proto se budu snažit hodnotit tuto lekci právě z tohoto pohledu. Navíc jsem měla asi i velké štěstí a pracuji na škole, která je velmi dobře po IT stránce vybavena. Vedení školy zavádění nových technologií do výuky silně podporuje a moji kolegové přicházejí se stále novými podměty, a tak mě také motivují, abych se i já dále zlepšovala. Dokonce má kolegyně, mi na chodbě začala vyprávět o našem kurzu, dříve než jsem se o něm stačila zmínit.

Z této týdenní lekce mám hned několik pro mě velmi důležitých postřehů.

     Za prvé pro mě tato lekce byla neskutečně motivující. Zjistila jsem, že není důvod se využití IT ve výuce bránit. Jak už jsem výše uvedla, naše škola, naštěstí, IT ve výuce velmi podporuje a i já jsem se rozhodla v mých předmětech (D, OV, MV) touto cestou jít.

     Jako téměř čerstvý absolvent Pedf UK musím mít k této lekci hned několik kritických poznámek. Ano, máme tady reformu školství, ano chceme něco změnit – tak měňme!!!! Ale někde se musí začít – a kde? Určitě tam, kde se budoucí pedagogové připravují na výkon svého povolání = pedagogická fakulta. Na pedagogické fakultě jsem zažila skvělá léta svého života, seznámila jsem se s úžasnými vzdělanými lidmi a po teoretické stránce jsem odešla skvěle vybavena, ale to je zároveň to velké ale. Všude samá TEORIE. Pedagogická fakulta ze mě vytvořila znalce historie a základů společenských věd, ale ne učitele, kterým jsem chtěla být. Natož, aby nás prakticky zasvětila do reformy školství, tou  dobou právě začínající v praxi. Nazpaměť jsem u státnic musela odříkávat, co to to je to RVP, ŠVP a další. A co s tím – to už mi nikdo neřekl. A když jsem šla na praxi, i učitelé na školách k tomu přistupovali způsobem – ano je tu reforma, ale já hodlám učit stále stejně. Proto jsem ráda, že jsem se přihlásila do tohoto kurzu.  Bloomovu taxonomii jsem najednou viděla i jinými očima, než těmi, které dříve viděli něco, co se zase budu muset nazpaměť naučit, abych u zkoušky uspěla – huráááá. A když tedy dojdu až k problematice IT a jejímu využití ve výuce, zůstanu na čísle 0, opravdu ani jednou jsem na Pedf UK na tuto problematiku nenarazila. Omlouvám se teda vlastně jedenkrát a to 12.9.2011, na zahajovacím seznámení tohoto kurzu J. Abych však za vše nevinila a veškerou vinu neshazovala na pedagogickou fakultu, musím zdůraznit!!!!!!, že každý máme odpovědnost sami za sebe a za svůj rozvoj, proto když cítím, že v něčem nemám dostatečné znalosti, je na každém z nás, abychom se snažili tuto mezeru zaplnit, což ovšem u mnoha učitelů postrádám.

   Další věci, na které jsem narazila při své krátké praxi ve školství a které také zazněly na chatu během přednášky jsou:

1, učitel chce, ale děti jsou neskutečně pasivní

 2, je vždy dobré zavádět ICT do výuky za každou cenu např. na úkor knih.

Na tuto problematiku jsem narazila, už i v jiných příspěvcích, tak doufám, že se zde rozvine zajímavá a podmětná diskuze.