Jak se sejou semínka předmatematického myšlení

Rozvoj předmatematické gramotnosti

Zimo, táhni pryč!

Návštěva divadla alias „Dejte si TO někam jinam“

Proč právě – holky z naší školky