Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak se sejou semínka předmatematického myšlení

. . . když jsem se zamýšlela nad touto otázkou ve vztahu k mé práci učitelky MŠ, uvědomila jsem si, že tím prvním zahradníkem, který slavnostně zasadí předmatematické semínko je maminka a tatínek dítěte. . .

Když dítě nastoupí do své první vzdělávací instituce, do mateřské školy, je už pouze na paní učitelce, jakým způsobem bude o naklíčené semínko pečovat, jaké zvolí hnojivo a zda bude mít semínko dostatek prostoru kolem sebe, spoustu sluníčka atd. 😀

Někomu to možná bude připadat naprosto samozřejmé a nikterak nezajímavé, ale já se domnívám, že tyto drobné aktivity dítěte a běžná komunikace s dítětem, je velice významná a užitečná, pro vývoj dětského mozku a osvojování si předmatematické gramotnosti.

Předmatematické představy prolínají téměř všemi aktivitami dítěte, vážou se jak k běžnému životu dítěte, tak na ostatní činnosti. Považuji za velmi důležité rozvíjet dítě v předškolním věku i v takových oblastech, které dítěti umožní se jednou učit matematiku.

např.

  • dítě pomáhá uklízet mamince nádobí – příbory a ukládá je do šuplíku, který je rozdělen na přihrádky na nože, vidličky, lžíce a lžičky – už zde se dítě setkává se tříděním
  • dítě pomáhá sundávat mamince prádlo ze sušáku a třídí je na tři hromady – oblečení maminky, tatínka a to své
  • „Podej mi ten menší talířek“ – porovnávání
  • děti jsou v umývárně a myjí si ruce, paní učitelka řekne: „Ten, kdo půjde poslední, zhasne světlo“ – tady vidíme příklad uspořádání
  • vybíráme s dětmi jméno pro panenku, je to holčička – zde pracujeme s náznakem, třídíme na ta jména, co se pro panenku hodí (holčičí) a ta, co se pro ni nehodí (klučičí)
  • hra na vláček – typická ukázka uspořádání – první dítě je lokomotiva a ostatní za ní jsou vagónky – první vagónek, ale není první v zástupu, tak kdo je na prvním místě? – lokomotiva přeci – to je zapeklitá situace 🙂
  • kolikrát vláček pojede, aby se všechny děti vystřídaly na místě lokomotivy – nejsou to prvky kombinatoriky?

Je toho opravdu spoustu v čem bychom našli předmatematické myšlení a úloha učitelky v této oblasti je ta, aby používala u dětí matematické termíny a pojmy, aby si vždy uvědomovala, co zrovna u dětí jakou aktivitou podporuje a rozvíjí, aby měla představu o tom, co je předmatematika a co už je matematika.

Dalším důležitým aspektem v této oblasti je, aby dítě mělo neustále dostatek podnětů a možností řešit různé problémy, mělo možnost volby. Nejsnadněji se dá předmatematická gramotnost rozvíjet pomocí pohybových her, manipulativních činností a aktivitami, které podporují u dětí tvořivé myšlení.