Život v zákopech za 1. světové války s pomocí filmu

Dějepis: jak navnadit žáky pomocí krátkých úryvků z filmu

Dějepis: co zadat k samostudiu a na co žáci potřebují učitele

Malý postřeh z dnešní hodiny – přemýšlení o historii

Periodizace dějin s použitím pramenů a kritického myšlení

O stereotypech mladých Evropanů

Setkání s francouzskou učitelkou, která mě nadchla pro dějepis

Oživení hodiny pomocí úryvku z filmu

Hledáme školu poblíž Prahy pro dlouhodobou spolupráci

Umění klást otázky při zkoušce