Malý postřeh z dnešní hodiny – přemýšlení o historii

Malý příspěvek k věčné debatě o tom, jak je důležité o historii přemýšlet a neučit se jen holá fakta. Dnes jsem se studenty 1. ročníku gymnázia začala kapitolu „Středomoří ve středověku“. Účelem hodiny bylo vyplnit s žáky tabulku, aby si ujasnili základní fakta a každé civilizaci – Byzanc, katolická západní Evropa a islámský svět (viz tabulka níže). V následujících hodinách budeme probírat vztahy mezi těmito civilizacemi – křížové výpravy, obchodování, šíření islámu, atd.

Skončili jsme pět minut před zvoněním a jako každý svědomitý učitel jsem studenty nechtěla pustit o pět minut dřív 🙂 Takže jsem jim navrhla, že si mohou udělat úkol na příští hodinu. Jedná se o velmi jednoduchý úkol, který po nich chci pokaždé: přečíst si obsah hodiny a napsat do sešitu pět otázek. Tyto otázky na začátku další hodiny využiji během „zkoušení, do kterého se zapojí celá třída“ – viz článek ZDE.

Od začátku roku jsem vychytala „mouchy“ – žáci měli tendenci psát velmi otázky na fakta typu „Vysvětli pojem křížová výprava“ nebo „Ve kterém roce se odehrála ta a ta bitva„. Trochu jsem jim to ztížila a chci po nich, aby napsali tři jednoduché otázky (zmíněné výše) a dvě „přemýšlecí otázky“, například „Proč byla Hagia Sophia v minulosti křesťanským chrámem i mešitou?“ Jedná se o využití principů Bloomovy taxonomie – „LOTS“ (low-order thinking skills) a „HOTS“ (high-order thinking skills, mé „přemýšlecí otázky“).

Studenti začali psát, vidina, že si můžou udělat domácí úkol ve škole je zjevně zaujala. Jedna studentka se po chvíli zeptala: „Ale paní učitelko, dnes jsme jen vyplňovali tabulku, kde jsou hlavně fakta, z toho těžko vymyslíme přemýšlecí otázku…“ Neubránila jsem se úsměvu, v této otázce jsem slyšela jakési pohrdání holými fakty, nad kterými není nutné přemýšlet a to se mi moc líbilo. Otázka mě trochu zaskočila, odpověděla jsem, že jsou šikovní a určitě se jim podaří vymyslet přemýšlecí otázku právě na základě těchto faktů… může být zajímavé porovnat například územní vývoj jednotlivých civilizací – úpadek byzantské říše a expanze islámu. Zlatá Francie a její způsob výuky dějepisu!