Oživení hodiny pomocí úryvku z filmu

Dnes jsem poprvé vyzkoušela originální způsob, jak oživit hodinu, který nám poradili minulý týden na školení. Je to užitečné především v hodinách CLIL (Content and Language Integrated Learning, jinak řečeno dějepis v cizím jazyce, u nás v angličtině), nebo v hodinách cizího jazyka. Bavili jsme se o Gandhim, pracovní list najdete ZDE.

Po rozboru dokumentu 3 (strana 2) jsem studentům řekla, že jim pustím krátký úryvek (ZDE) z filmu Gandhi (R. Attenborough, 1982) a zeptala jsem se, co tam asi uvidí. S mou pomocí jsme dali společně dohromady slova: Gandhi, villages, salt, cows, people shouting, Indian people, spinning wheels… Poté studenti pracovali ve dvojicích. Měli za úkol vstát, student A byl čelem k tabuli (aby viděl úryvek) a student B se obrátil zády (aby úryvek neviděl). Pustila jsem úryvek (lépe bez zvuku, jinak je ve třídě už moc hluku) a všichni studenti A měli za úkol popisovat během promítání, co vidí. Tím si procvičili novou (i starou) slovní zásobu a zažili si ve třídě něco trochu jiného. Úryvek trvá 4 minuty, v polovině jsem ho zastavila a studenti se vyměnili. Procházela jsem mezi nimi – někteří opravdu popisovali co vidí a používali slova z tabule. Jiní jen stáli a vyděšeně zírali…

Jen upřesním, že se jednalo o školení ohledně využití filmů ve výuce angličtiny, důraz byl kladen na to, aby se žáci výuky sami aktivně účastnili a nebyli jen pasivními diváky. Školitelé nám prezentovali různé metody, jak dosáhnout toho, aby se 100% žáků zapojilo a aby se použití filmu neomezilo jen na klasické otázky – odpovědi, kdy se zapojí pouze ti nejaktivnější.

Ještě nám poradili jeden způsob: pokud promítáme celý film a musíme ho rozložit do několika vyučovacích hodin, můžeme na začátku hodiny promítnout několik nejvýznamnějších scén z úryvku, který  jsme viděli v předchozí hodině. Studenti zase pracují ve dvojicích, mají vždy několik sekund, aby popsali scénu, kterou učitel promítá. V popisování scén se střídají – připomenou si tak obsah předchozího úryvku, slovní zásobu a netrpělivě čekají, co bude dál!