Dějiny 20. století se neučí chronologicky ale tematicky

Jak vyprávět o historii dětem: od Ježíše k Janu Husovi

Jak vyprávět o historii dětem

Zeměpis: jak učit přitažlivěji o cizincích v ČR

Jak se učí Šoa v ČR?

Rozbor mapy a uměleckého díla: konfrontace historických pramenů

Výtvarníci v československých legiích: výukový materiál

Nizozemská revoluce: odvykládat, nebo zaujmout?