Charlie a svoboda projevu ve francouzských ulicích

Nové technologie ve výuce: jak vytvořit „aktivní obrázek“

Jak navnadit žáky pomocí mapy a časové přímky

Výtvarné reakce žáků na Charlie

Jak jsem pochopila, že žáci potřebují pochopit smysl učiva

Jak mluvit o atentátech na Charlie ve třídě? Toť otázka…

Je suis Charlie

„Statický“ nebo „dynamický“ zeměpis?

Válka jako sociologický fenomén, ne sled událostí