SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKOVÉ VZDĚLÁVACÍ MODULY K PODPOŘE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS A DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

V rámci systémového projektu APIV A byly v letech 2019–2021 pilotně ověřeny 3 výcvikové vzdělávací moduly (včetně metodických materiálů), zaměřené na specifické a nové přístupy práce se žáky se zdravotním postižením s cílem zkvalitnit podporu těchto dětí a rozšíření repertoáru přístupů uplatňovaných při výchovně vzdělávací práci pedagogických pracovníků. Výcvikové moduly budou z projektu předány do kmenové činnosti NPI ČR k akreditaci MŠMT a další realizaci v rámci nabídky DVPP.

Pilotně ověřené výcvikové vzdělávací moduly:

  1. Užití prvků aplikované behaviorální analýzy ve školním prostředí (90 hodin)
  2. Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga I (125 hodin)
  3. Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga II (125 hodin)

Zde najdete metodickou publikaci, která vznikla v rámci pilotního ověření vzdělávacího modulu Užití prvků aplikované behaviorální analýzy ve školním prostředí.

Podklady k vytvořeným modulům jsou ke stažení v databázi výstupů OP VVV (https://databaze.opvvv.msmt.cz/projekt/7339).