Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Výcvikové vzdělávací moduly v projektu APIV A

V rámci systémového projektu APIV A vznikají také 3 výcvikové vzdělávací moduly (včetně metodických materiálů) zaměřené na specifické a nové přístupy práce se žáky se zdravotním postižením s cílem zkvalitnit podporu těchto dětí a rozšíření repertoáru přístupů uplatňovaných při výchovně vzdělávací práci pedagogických pracovníků. Výcvikové moduly budou z projektu předány do kmenové činnosti NPI ČR k akreditaci MŠMT a další realizaci v rámci nabídky DVPP.

Aktuálně pilotně ověřované výcvikové vzdělávací moduly:

  1. Aplikovaná behaviorální analýza (120 h)
  2. Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga I (125 h)
  3. Český znakový jazyk pro asistenta pedagoga II (125 h)