Interaktivní webináře projektu APIV A jako metodická podpora pedagogickým pracovníkům pro realizaci inkluzivního vzdělávání

SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKOVÉ VZDĚLÁVACÍ MODULY K PODPOŘE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS A DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Základní a navazující vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP v projektu APIV A

Specializační vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí se SVP v projektu APIV A