SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKOVÉ VZDĚLÁVACÍ MODULY K PODPOŘE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS A DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM