Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Interaktivní webináře jako metodická podpora PP v projektu APIV A (NPI)

V kontextu uvedených vzdělávacích modulů jsou v rámci projektu APIV A, a ve spolupráci s Metodickým portálem RVP.CZ, již od roku 2019 pravidelně realizovány interaktivní webináře pro pedagogické pracovníky.

Aktuálně připravujeme (přihlášení je možné až v den konání webináře) tyto webináře:

24. 8. 2021 od 9.00 – Dysfázie nebo SPU?

31. 8. 2021 od 14. 00 – Podpora dětí s OMJ a dětí cizinců v MŠ

7. 9. 2021 od 14.00 – Kariérové poradenství u žáků s PAS z pohledu pracovníka ŠPZ

14. 9. 2021 od 15.00 – Možnosti formativního hodnocení v MŠ

21. 9. 2021 od 8.00 – Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

5. 10. 2021 od 14.00 – Podpůrná opatření poskytovaná žákům při výuce nové Informatiky

12. 10. 2021 od 14.00 – Klima v heterogenní třídě a podpora klimatu učitelem

19. 10. 2021 od 15.00 – Rozvoj gramotností v raném dětství

2. 11. 2021 od 20.00 – Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě

2. 11. 2021 od 17.00 – Specifické výchovně vzdělávací projevy a potřeby nadaného a mimořádně nadaného žáka v běžné třídě.

9. 11. 2021 od 15.00 – Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání

23. 11. 2021 od 16.00 – Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – copingové strategie

30. 11. 2021 od 14.00 – Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami.

7. 12. 2021 od 14.00 – Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce

Kolekci metodických webinářů projektu APIV A můžete zhlédnout zde