Interaktivní webináře projektu APIV A jako metodická podpora pedagogickým pracovníkům pro realizaci inkluzivního vzdělávání

V projektu APIV A, ve spolupráci s Metodickým portálem rvp.cz, již od roku 2019 pravidelně realizujeme interaktivní webináře pro pedagogické pracovníky. V letech  2019 – 2022 bylo v projektu APIV A vytvořeno celkem 64 interaktivních metodických webinářů, jejichž témata se váží k 29 pilotně ověřeným vzdělávacím modulům vzniklým v projektu. Obsahy webinářů se věnují např. podpoře dětí s OMJ a dětí cizinců; možnostem formativního hodnocení; podpůrným opatřením poskytovaným žákům při výuce nové Informatiky; kariérovému poradenství u žáků s PAS; podpoře klimatu v heterogenní třídě; problematice komunikace rodiny a školy; pedagogické diagnostice; podpoře nadání; digitálním technologií a možnostem jejich využití ve výuce; podpoře žáků se smyslovým postižením aj. Kolekci všech metodických webinářů projektu APIV A na portálu rvp.cz můžete zhlédnout zde