Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Počítání s počitadlem

Dívka pochopila logiku sčítání i odčítání, ale dělalo ji velké potíže soustředění. Ve třídě počítají s počítadlem. Dívka správně přečetla příklad, jakmile však přesunula pozornost k počítadlu, už si zadání nepamatovala. I když se vrátila k zadání, opět při pohledu na počítadlo zadání zapomněla. Naučila jsem ji tedy používat počítadlo po každém přečteném čísle. Velmi to pomohlo. Další potíž je v tom, že v učebnici jsou příklady psány do různých pestrobarevných obrázků, které dívce znemožňují soustředit se na daný příklad. Procvičovací příklady mají sice psány obyčejně černým písmem na bílém papíře, ale jsou psány jeden pod druhým s velmi malými mezerami. Když dívka přečetla jedno číslo z příkladu, zaznamenala ho na počítadle (jak jsem ji učila). Jakmile se však očima vrátila k příkladu, nevěděla, na kterém řádku skončila. Proto má všechny příklady napsány na jednotlivých kartičkách. Má před sebou pouze jeden příklad, který počítá, což jí jde znatelně lépe. Navíc po každém příkladu kartičku odloží a vezme si novou, čímž dočerpá trochu energie. Lépe se také příklady hodnotí, kdy na jednu stranu dáváme příklady, které vypočítá dobře a na druhou stranu ty, které jsou špatně. Ty špatné ji nechám opravit (jinak má tendence spěchat, jen aby měla úkol hotový). Na konci tedy máme všechny příklady na hromádce „správně“ a dívka má pocit, že jí to jde a má radost.

Bc. Markéta Dobiášová, asistentka dítěte s ADHD


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.