Co děláme v edTechu na KISKu o prázdninách

Národní seminář informačního vzdělávání

Jak se píše e-kniha

Den webinářového vzdělávání

Kreativní učení

Bibblio – kurátorství vzdělávacího obsahu v praxi

Vybrané nástroje na podporu digitálního kurátorství

Online nástroje pro tvorbu nástěnek ve školním prostředí

Digitální kurátorství a pedagogické teorie

Učitel jako digitální kurátor: kompetenční modely