Kreativní učení

Tím, že je v lednu a únoru v akademickém světě trochu volněji, přemýšlel jsem, čím vyplnit pravidelně svůj čas – výsledkem je web s názvem kreativní učení, který reflektuje některé potřeby mých kolegů, moje vlastní a snad i někoho dalšího.

Každý den (alespoň prozatím) se na webu (kreativni-uceni.cz) objevuje jedna metoda či činnost, kterou lze použít pro vzdělávání – od kritické eseje, přes brainstorming až třeba po dril nebo PQRST. Nemám žádný systém přidávání, takže vznikají často tematicky podobné klastry metod u sebe. U každé metody je popisek (dva až čtyři tisíce znaků) k čemu je dobrá, kdy j lze použít a jaká jsou případně její úskalí. Nejde jen o metody přímo didaktické, jsou zde i metody na řízení času nebo zmíněné E-U-R.

Smyslem je nachystat „banku metod“, po které může člověk sáhnout ve chvíli, kdy jde učit a hledá metodu, která řeší nějaký konkrétní problém – chce podpořit tvůrčí psaní, kreativitu, aktivní a kritické čtení, schopnost argumentovat nebo vizualizovat data. Mimo klasické fulltextové vyhledávání se dá pracovat s tagy, které jsou pod každou metodou, takže si lze vytáhnout všechny metody o čtení nebo RWCT.

Snažím se přidávat metodu každý den, byť se to asi úplně dlouhodobě udržet nedá. Zatím je web ve fázi beta provozu – texty nemají korekturu jazykovou, chybí jim odkazy na další literaturu (většinou) či příklady dobré praxe. To vše snad časem dodám, snad bude někomu užitečná i tato surová verze. Snad zajímavostí je, že se nesnažím psát jen metody pro frontální výuku či skupinovou práci, ale hodně se soustředím také na to, jak metody použít pro vzdělávání sebe sama, tedy pro rozvoj kompetencí k učení.

Pracovním cílem je 51 metod, pak budou následovat knihy a nástroje, ale to je zatím ve hvězdách.

Pro úplnost nabízím lednový soupis popsaných metod:

#27 „Vím, Chci vědět, Dozvěděl jsem se“

#26 Brainwriting a metoda 635

#25 Recenze

#24 Kritická esej

#23 Rychločtení

#22 Učení druhých

#21 Diamant

#20 Kolážové metody

#19 T-graf

#18 Insert

#17 Automatické psaní

#16 Šest barevných klobouků

#15 E-U-R

#14 Storytelling

#13 Clustering

#12 SQ3R

#11 PQRST

#10 SWOT analýza

#9 Myšlenkové mapy

#8 Time tracking

#7 Brainstorming

#6 Zjednodušené Getting Things Done

#5 Vennovy diagramy

#4 Dril

#3 R/A/F/T

#2 Pomodoro

#1 Timeboxing