Den webinářového vzdělávání

Pro všechny zájemce o témata, jako je informační gramotnost, sdílení učebních materiálů, práce s tabletem, propojení tabletu a dalších zařízení nebo tablet v oblasti osobní správy znalostí či převrácená třída, připravujeme na čtvrtek 10. 3. 2016 od 14:00 Den webinářového vzdělávání.

V rámci dne webinářového vzdělávání se objeví celkem šest lektorů z praxe i akademické sféry, kteří se budou z různého pohledu dívat na práci s tabletem, ale také na technologie ve vzdělávání obecně, především se zaměřením na vzdělávání.  Jeho organizátorem je skupina lidí ze studijní profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu na FF MU.

Představí se odbornícilektoři studenti Masarykovy univerzity s tématy, která se dotýkají technologií, vzdělávání a příbuzných oblastí. Vyzkoušejte si, jaké je poslechnout si příspěvky, a přitom neopustit domácí prostředí nebo svoji židli na pracovišti. Akce probíhá v rámci Týdne otevřeného vzdělávání. V roce 2016 je Den webinářového vzdělávání financován z programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Postup pro přihlášení:

  1. Vstoupit na webinář můžete: https://connect.cesnet.cz/mu-ff-konference/.
  2. Vyplňte své jméno v kolonce Vstup pro návštěvníky, případně se přihlaste přes EduID.
  3. Ujistěte se, že vám funguje zvuk (reproduktory nebo sluchátka) a máte internetové připojení.

 

Program:

14.00 — 14.15 Pavla Kovářová: Úvodní slovo

14.15 — 15.15 Pavlína Mazáčová: Tvorba lekce informační gramotnosti ze sdílených výukových materiálů
Webinář provede účastníky procesem přípravy lekcí informační gramotnosti s podporou vzdělávacích technologií. Účastníci webináře získají kompetenci stanovit vzdělávací cíl, dále najít vhodné metody vedení lekce na dané téma, nakonec budou krátce představeny nástroje inkluzivní výuky.

15.15 — 16.00 Marie Indráková: Sdílené materiály k lekci informační gramotnosti
Webinář volně naváže na předchozí téma. Zaměříme se na to, kde je možné se při tvorbě lekcí inspirovat. Účastníci se seznámí s vhodnými digitálními vzdělávacími materiály, které jsou využitelné nejen na lekcích informačního vzdělávání.

16.15 — 17.15 Pavla Kovářová: Typy dotykových zařízení a základy jejich ovládání a nastavení
Cílem webináře je představit dotyková zařízení, je tedy určen především začátečníkům s touto technologií. Předtím, než je zařízení používáno, je potřeba si jej vybrat. Představeny tedy budou různé typy dotykových zařízení a rozdíly mezi nimi, které mohou hrát roli při výběru a jejich používání. Následně bude ukázáno základní ovládání dotykových zařízení pomocí gest. V závěru webináře budou prezentovány různé možnosti nastavení nejběžnějších operačních systémů, které umožňují přizpůsobit zařízení potřebám konkrétního uživatele.

17.15 — 18.15 Michal Černý: Tablet v rukou lektora: pět inspirací do praxe
Podívejme se na problematiku volně dostupných masivních kurzů z širší perspektivy – jak vznikly, jaká je jejich didaktická podstata, jaké typy existují, k čemu mohou být dobré a k čemu naopak ne. Mají opravdu moc paradigmaticky změnit výuku na vysokých školách podobně jako převrácená třída na školách základních a středních?

18.30 — 19.15 Hana Tulinská: Láska k mapám & Mohiomap pro vizualizaci dat
Mohio je nástrojem, který vizualizuje Vaše cloudová data z Evernote a Google drive do interaktivní mapy. Ukážeme si, jak funguje a jak ho využít pro osobní práci či digitální kurátorství.

19.15 — 20.00 Tomáš Marek: Pokročilé možnosti práce s Androidem
Většina z nás už má základní zkušenost s chytrým telefonem nebo tabletem na operačním systému Android. Nebudeme se proto zdržovat základy ovládání a podíváme se rovnou na užitečné tipy, jak si s dotykovým zařízením usnadnit život. Ukážeme si pokročilejší nastavení, které se v knihovně bude hodit: projdeme si například správu uživatelů a notifikací, naučíme se z chytrého telefonu vyrobit bezdrátový prezentér nebo zjistíme, kde legálně sehnat placené aplikace se slevou či úplně zdarma.