Co děláme v edTechu na KISKu o prázdninách

Národní seminář informačního vzdělávání

Jak se píše e-kniha

Den webinářového vzdělávání

Kreativní učení

Bibblio – kurátorství vzdělávacího obsahu v praxi

Pět a jeden nástroj pro práci s tabletem ve výuce fyziky

Vybrané nástroje na podporu digitálního kurátorství

Učitel21: úvahy nad možnými východisky standardu

Online nástroje pro tvorbu nástěnek ve školním prostředí