Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ

V minulém díle jste si mohli přečíst fiktivní deníkový zápis žáka 5. ročníku, který během týdne ve škole rozvíjel svou digitální gramotnost pomocí aktivit, které mu nachystali učitelé. Článek tematicky navazoval na webinář Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ. Nyní se opět přeneseme do školy a podíváme se na to, jak by mohl vypadat příspěvek na webových stránkách školy, který by rodiče informoval  o rozvoji digitální gramotnosti žáků v 7. třídě. Článek tematicky reflektuje část aktivit, které byly představeny na webináři Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ.

 

Týden rozvoje digitální gramotnosti v 7.A

V 7.A rozvíjíme cíleně digitální gramotnost žáků. Cílem rozvoje digitální gramotnosti je, aby naši žáci uměli bezpečně, sebejistě a tvořivě užívat digitální technologie ve škole, ve volném čase a v budoucnu i v práci. Hlavní oblastí, kterou jsme rozvíjeli byla tvorba nového digitálního obsahu, sekundárně žáci rozvíjeli i další oblasti digitální gramotnosti. Žáci pracovali s různými digitálními nástroji, vytvářeli a upravovali digitální obsah, přemýšleli nad vhodností sdělení i nad tím, co je a není vhodné sdílet.

 

Pondělí 1. dubna 2019

Žáci dnes v hodině dějepisu prozkoumali život Leonarda da Vinciho. Nejprve získávali informace z učebnice, které doplnili o informace z online zdrojů. Dle zadaných kritérií pracovali pouze s důvěryhodnými online zdroji.Sebrané informace žáci časově seřadili. Pro zpracování si vybrali tzv. Fakebook. Jedná se o nástroj, který simuluje stránky Facebook. Nejprve vytvořili profil. Přemýšleli jsme nad tím, jaké informace by se mohly na profilu objevit, jaký ilustrační obrázek použijí, koho by mohl mít Leonardo da Vinci v přátelích. Poté žáci zaznamenávali časově důležité momenty a následně je komentovali z pohledu přátel. Se žáky jsme v následující hodině občanské výchovy diskutovali otázky týkající se jejich digitální identity. Na příkladu profilu jsme probírali, jaké informace je vhodné sdílet, jaké je méně vhodné sdílet, kde informace zůstávají uložené, jaké máme možnosti informace skrýt, jak je vhodné reagovat na nevhodné komentáře.

Úterý 2. dubna 2019

V hodině literatury se dnes ze žáků stali scénáristé. Rozhodli jsme se zúčastnit soutěže, ve které se prezentují knihy. Vybrali si možnost natočit video trailer (ukázku). Aby se nám podařilo lépe přiblížit atmosféru knihy, využili jsme i zelené plátno. Díky tomu se mohli žáci přenést do jakékoliv scény a připadat si jako postavy z knihy. Nejdříve skupiny vytvořili scénáře. Vybrali z knihy klíčové momenty. Poté si rozdělili role. Někdo natáčel, někdo hrál. Jelikož je aktivita časově náročné, dokončí ji žáci následující hodinu, někteří budou pracovat i z domova.

Středa 3. dubna 2019

Hodina biologie se nesla v duchu vytváření online interaktivní knihy. Žáci využívali své nafocené sbírky živočichů, se kterými se setkali během výletu minulý týden. Pracovali ve sdíleném prostoru a vytvořili si tak sadu vzdělávacích listů, které doplnili nejen o výše zmiňované fotografie, ale někteří i o audio záznam zvuku daného živočicha. Naučili se, že společnými silami si mohou vytvořit společný digitální vzdělávací materiál, který mohou v budoucnu aktualizovat. Zjistili, že lepším nástrojem pro daný účel než textový editor je např. nástroj pro tvorbu interaktivních knih Book Creator.

Čtvrtek 4. dubna 2019

Dnešní hodina angličtiny byla z hlediska rozvoje slovní zásoby a digitální gramotnosti zaměřená na oblast autorských práv. Jelikož je obecně v Americe a Evropě kladen důraz na autorská práva, je potřeba, abychom jim i my rozuměli. Žáci pracovali s texty, které měli připravené od vyučující. Úkolem bylo připravit pro ostatní vzdělávací digitální materiál, tak abychom se všichni v oblasti autorských práv lépe orientovali. K tvorbě jsme využili nástroj Popplet, který umožňuje vytvářet jednoduché myšlenkové mapy online a sdílet si je. V závěrečné fázi hodiny si žáci pro ostatní skupiny vytvořili jednoduchý ověřovací kvíz pomocí nástroje GoConqr, kterým si ověřili pochopení učebního materiálu.

Pátek 5. dubna 2019

V hodinách fyziky jsme v posledních týdnech probírali kapaliny. V březnu proběhl světový den vody a žáci na něj v pátek tematicky navázali. Nejdříve diskutovali otázku spotřeby vody v domácnosti. Odhadovali, jaká je průměrná spotřeba v různých částech světa. Své odhady porovnávali s daty. Abychom ale přispěli k šetření vody, je potřeba ověřit svou spotřebu. Žáci následující týden budou zapisovat spotřebu vody v domácnosti, kde žijí. Údaje budou zapisovat do tabulky, kterou jim vyučující nasdílel online. Na konci týdne žáci budou data vyhodnocovat. Těšíme se na výsledky a na zajímavé grafy.

Zhlédněte záznam webináře.

Eva Fanfulová a Markéta Čonková