Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Osamostatňování čtenáře (mladého námořníka)

Když jsem před mnoha a mnoha lety studoval učitelství, šířil se fakultou vtip, který by dnes dostal jistě označení „virál“. Byl to velmi silný mem. Proč? Protože byl doslova na tělo pro to, co bylo každodenní realitou studenta VŠ, který se chtěl jednou stát učitelem. Ten vtip říkal, že kdyby se děti učily jezdit na kole ve škole, zřejmě by zcela zmizela cyklistika. Za to by se všichni vyznali v dějinách cyklistiky, planimetrických teoriích týkajících se kruhu nebo fyzikálních vlastnostech hliníku a umělé pryže.

Kolegové Hník, Vala, Radváková či aktuálně autoři tematické zprávy o gramotnostech České školní inspekce zjistili, že se ve školách děti neučí adekvátně číst. Učí se o čtení, o textech, ale neučí se prožívat a kultivovat svou čtenářskou roli. Neučí se (příliš) diskutovat aktivně s autorem, pátrat po tom, jaký je jeho estetický záměr, a porovnávat ho se svými prožitky. Přičemž toto pátrání se má odehrávat primárně v mysli, v duši žáka. Nemá se odehrávat v interakci s učebnicí, internetem nebo jinými informačními zdroji „o literatuře“.

Česká škola nenaplňuje na druhém stupni didakticky adekvátně potřebu rozvíjet čtenářskou samostatnost, což je významná složka čtenářské gramotnosti pro 21. století. Tolik konstatují uvedené odborné autority. Připravili jsme proto webinář, jak osvobozovat mladé čtenáře (proběhl 21. 3. 2019). Byl zaměřen na druhý stupeň základního vzdělávání, kde se neučení se číst silně projevuje a to napříč kurikulem. Také se trápíte tím, jak čtenářské osamostatňování začlenit jako cíl do výuky různých vyučovacích předmětů? V tom případě Vám doporučuji podívat se na toto cca hodinové video. Budete-li mít k obsahu webináře dotazy, neváhejte je položit prostřednictvím konzultačního centra NÚV.

Zhlédněte záznam webináře.