Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Když bratři Čapkové před desítkami let naučili svět používat slovo robot, správně tušili, jakým směrem se vývoj bude v budoucích desetiletích ubírat. Uplynuly desítky let a nyní žijeme v době, ve které robotizace pronikla do každodenních životů. Ruku v ruce s robotizací do našich životů proniká i informatické myšlení, tj. schopnost problém rozložit na dílčí kroky, zanalyzovat, popsat a vyřešit. Taková schopnost se již v dnešní době stává požadovanou na různých pracovních pozicích a v budoucnu tomu pravděpodobně nebude jinak.

Abychom vzdělávali naše žáky pro praxi a budoucnost, měli bychom zařadit do našich hodin i rozvoj informatického myšlení. Ze zkušenosti škol, které tak činí, máme pozitivní zpětnou vazbu. Žáky to baví, učitel může „zábavě“ dát smysluplný obsah, posunout výuku dál. Informatické myšlení lze cíleně rozvíjet od předškolního věku hravou formou. Lektorka Ing. Eva Fanfulová ve svém webináři představila nejznámější robotické hračky, které jsou v současné době dostupné a prakticky využívané ve školách. V mateřských školách učitelé využívají robotickou včelku Bee-bot. Na 1. stupni učitelé využívají Scottie Go! a Ozoboty.

Často se nám vybaví, že rozvoj informatického myšlení musí probíhat v hodinách informatiky a za použití počítačů. Nemusí. Také není třeba mít obavy. Již nyní je k dispozici dostatek volně dostupných materiálů, které vám pomohou se s robotickými hračkami naučit správně didakticky pracovat a které pro vás budou zásobou inspirací do hodin. Podívejte se na webinář a zjistíte, jakými způsoby robotické hračky ve výuce využít. Kreativitě se meze nekladou. Můžete včelce Bee-bot pomáhat dostat se do úlu, projít bludištěm, a nesrazit se s druhou včelkou, nebo ji využívat v početních úlohách. Ozoboty využijete napříč předměty od zeměpisu přes fyziku až po výuku jazyků. Více tipů se dozvíte ve webináři, a to včetně užitečných odkazů, kde najít tipy do výuky.

Zhlédněte záznam webináře.

Eva Fanfulová a Markéta Čonková