Jak na přímé prezidentské volby

Na Metodickém portálu RVP.CZ mě zaujal pracovní list zabývající se první přímou volbou prezidenta. Součástí pracovního listu je tabulka zveřejněná Českým statistickým úřadem, která oficiálně prezentuje výsledky již zmíněných voleb – počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. a 2. kole.

Když jsem si pracovní list prohlížela, došlo mi, že kromě čtenářské gramotnosti je pro toto téma také velmi důležitá matematická gramotnost. Proč? Aby se člověk sám mohl v již zmíněné problematice orientovat a nebyl odkázaný jen na to, co mu předloží ostatní. Také by si žáci mohli uvědomit, proč je důležité, aby občané volili, že právě jejich hlas může být rozhodujícím. Žáci si mohou jednoduše spočítat, ve kterém roce mohou poprvé sami volit prezidenta naší republiky, zjistit si, jaké podmínky musí každý volič splnit, aby jeho hlas byl platný, co by mohlo být překážkou v jejich volbě. Takže je vlastně nezbytná i gramotnost digitální, protože prostřednictvím ní jednoduše najdou odpovědi na již zmíněné i další otázky.

Vyzkoušejte pracovní list v hodině se svými žáky: https://dum.rvp.cz/materialy/pracovni-listy-k-vyuce-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti.html.

      

Na Metodickém portálu RVP.CZ mě zaujal pracovní list zabývající se první přímou volbou prezidenta. Součástí pracovního listu je tabulka zveřejněná Českým statistickým úřadem, která oficiálně prezentuje výsledky již zmíněných voleb – počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. a 2. kole.

     Když jsem si pracovní list prohlížela, došlo mi, že kromě čtenářské gramotnosti je pro toto téma také velmi důležitá matematická gramotnost.  Proč? Aby se člověk sám mohl v již zmíněné problematice orientovat a nebyl odkázaný jen na to, co mu předloží ostatní. Také by si žáci mohli uvědomit, proč je důležité, aby občané volili, že právě jejich hlas může být rozhodujícím. Žáci si mohou jednoduše spočítat, ve kterém roce mohou poprvé sami volit prezidenta naší republiky, zjistit si, jaké podmínky musí každý volič splnit, aby jeho hlas byl platný,  co by mohlo být překážkou v jejich volbě. Takže je vlastně nezbytná i gramotnost digitální, protože prostřednictvím ní jednoduše najdou odpovědi na již zmíněné i další otázky.

Vyzkoušejte pracovní list v hodině se svými žáky.