Kolik robotů naprogramuješ, tolikrát jsi člověkem

Kocour Scratch, robot Karel, želva Logo, včelka Bee Bot, robot Scottie, čaroděj Baltík, tanečnice Alice, průvodce Kodu, svět Minecraftu, fixy milující Ozobot, simulátor Robotanik, tlapa GreenFoot – i to může být svět dnešních dětí a jejich objevování kreativního využívání času s technologiemi.Roboti a simulační nástroje v internetovém prohlížeči, které jsou většinou zadarmo k dispozici, nabízejí nový pohled na kreativitu a učení se řešení problémů. Každý rodič, který se trápí tím, že jeho dítě tráví hodně času na sociálních sítích a hraním her, má každý rok více a více možností říci to, co americký prezident Obama prohlašoval v kampani na podporu výuky informatiky v USA: „Nekupuj video hry, naprogramuj si je.“ Jsme rádi, že tato hesla se mohou dostat do veřejného prostoru už i u nás. Díky výzvě projektu OP VVV MŠMT, spolupráci Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a dalších 8 pedagogických fakult v ČR a za konzultací s NÚV vznikla unikátní sada učebních textů pro učitele od MŠ do SŠ, díky které lze otevřít dveře ke světu techniky, informatického myšlení a základních nových dovedností pro 21. století. Naprogramovat hru nyní již může každý třeťák základní školy, pokud se mu na experiment a hru dá dostatečný prostor. Doma děti mohou trénovat také za pomoci různých online návodů.

Součástí funkční gramotnosti pro novou dobu se tedy stává schopnost porozumět počítačovým systémům, porozumět, jak stroje a roboti mohou řešit problémy, které jim lidé předkládají. Cílem výuky nové informatiky není tedy ze všech dětí udělat programátory. Je to řemeslo jako každé jiné, a je třeba najít vztah, zájem dítěte o obsah problémů, které díky programování mohu řešit. Je také v současné době dost pravděpodobné, že základní dovednosti informatického myšlení uplatníme v  běžných životních situacích a při řešení osobních i pracovních výzev.

Jsme tedy rádi, že si každý z Vás může nyní materiály v pracovní verzi pro rozvoj informatického myšlení stáhnout a experimentovat s dětmi ve světě robotů a informatiky. Když budeme roboty ovládat, nebudou oni ovládat nás. A připravíme se tak i na svět práce budoucnosti, kde nás čeká dělení se o pracovní i osobní čas s roboty. V rámci aktivit České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) podporuje NÚV a MŠMT síťování subjektů a firem, které se ve formálním i neformálním vzdělávání výuce informatických dovedností dětí věnují, sledujte nás na Twitteru. Věnujeme se také tematice rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení u dětí v praxi MŠ a ZŠ, aktuálně hledáme autory s inspirativními příběhy, jak lze digitální dovednosti u dětí efektivně rozvíjet. Návrhy na nový obsah výuky na školách a návrhy na nové rámcové vzdělávací programy v ICT jsou diskutovány s odbornou i pedagogickou veřejností.

Věřím, že maximum rodičů i učitelů si najde svou cestu, jak si jednoho z Ozobotů, Scotie robotů či Scratche ochočit. Kolik robotů naprogramuješ, tolikrát budeš člověkem.