PEPOUŠovo vlnobití v únoru: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě

Online diskuze PEPOUŠova vlnobití na téma Technika v rukou učitele i žáka proběhne 1. 2. 2016 od 20:00

PEPOUŠovo vlnobití v listopadu: Škola a zákonní zástupci

PEPOUŠovo vlnobití v říjnu: Od osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání

Jak na Vlnobití 6. sezóny aneb Jdeme do toho!

Vlnobití ve šk. roce 2015/16 formou měsíčních témat

PEPOUŠovo vlnobití v dubnu

PEPOUŠovo vlnobití v březnu

PEPOUŠovo vlnobití v únoru