PEPOUŠovo vlnobití v únoru: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě – PEPOUŠovo vlnobití

PEPOUŠovo vlnobití v únoru: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.  

Téma měsíce únor: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě

Pozn: Moderátorkou tohoto tématu je A. Píšová ze ZŠ SNP Horná Ždaňa (SK). Budeme si tak ještě průběžně procvičovat sloveštinu. 🙂
Máte v bežnej triede nadaného žiaka a radi by ste mu ponúkli adekvátne zapojenie do výuky? Prebieha spolupráca s nadaným žiakom vo vašej triede plynule a chcete sa o svoje skúsenosti podeliť?
Ste rodičom nadaného dieťaťa a radi by ste učiteľom ponúkli svoje skúsenosti a námety?

Podrobné odkazy na jednotlivé diskuzní oblasti v modulu Diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ:

  • Nadaný žák. S pojmom nadané dieťa, nadaný žiak, sa stretávame bežne. Ako rozumieť tomuto pojmu, aby sme schopnosti dieťaťa neprecenili alebo nepodcenili?

 

  • Přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku. Ak žiak splní úlohy individuálneho vzdelávacieho plánu skôr, ako za jeden školský rok, je možné ho preradiť do vyššieho ročníka.
  • Zrušení integrace nadaného žáka. “Ak žiak dlhodobo neplní požiadavky výchovno-vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo pre špecificky nadaných žiakov, môže byť vyradený zo vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo pre špecificky nadaných žiakov.” [1]
  • Nadaní žáci, kteří nejsou individuálně začlenění. V školách máme žiakov, ktorí nie sú začlenení, ako nadaní žiaci, ale v určitých predmetoch prejavujú zručnosti, schopnosti, talent, ktoré presahujú mieru dovedností ostatných žiakov v škole/triede.
Přehled všech otázek k tématu zde.    
 

Pozn. Jako registrovaný uživatel Metodického portálu RVP.CZ si můžete nechat zasílat e-mailem informace o nových příspěvcích ve fóru. Stačí klepnout na Sledovat fórum.

Výběr zajímavých myšlenek a otázek můžete sledovat na Twitteru, v aplikaci Storify pak najdete přehledný souhrn:

Užitečné odkazy:

Citace:

„307/2008 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním” https://www.minedu.sk/data/att/670.pdf