PF 2012 poslané před 50 lety

Server Aktuálně.cz stejně jako další světové deníky (např. Frankfurter Allgemeine Zeitung) informuje čtenáře o výsledcích práce špičkových vědeckých pracovníků, kteří se sešli přesně před 50 lety, aby připravili prognózu obrazu Země v roce 2012. V roce 1962 ještě nemohli tušit, jak se o tři roky později formulovaný Mooreův zákon (tehdy zaměřený na počet tranzistorů na integrovaném okruhu) stane obecným principem zrychlování pokroku. Nemohli tak tušit, jaké obrátky svět nabere. Přesto se některé tehdejší prognózy naplnily. Zaměřme se pouze na ty příbuzné pedagogice.

Podle článku na serveru Aktuálně.cz vědci předpovídali, že „(V roce 2012) de facto nepůjde dělat rozdíl mezi ‚já‘ a ‚můj počítač‘, kde budou člověk a jeho osobní počítač tvořit jeden jediný, integrovaný a naprosto nerozlučný celek „. Nejedná se o nic jiného než o dnes uznávaný vzdělávací model 1:1, který je v současnosti podporován nejen notebooky a rozvojem tabletů, ale hlavně rozmachem mobilních telefonů.

Díky rozvoji technologií je reálná také prognóza vědců o školách bez žáků. Vědci podcenili těžkopádnost školského systému, který způsobil přetrvání tradiční školy. Snahy mnohých pokrokových vzdělávacích institucí však jdou předvídaným směrem. Shelly Blake-Plock, autor příspěvků na jednom z nejoceňovanějších blogů zaměřených na vzdělání Teach paperless se dlouhodobě zabývá, v duchu výuky bez užívání papírů, online vzděláváním. V souvislosti s online vzděláváním nelze opomenout Stephena Downese, autora mnoha velmi zajímavých myšlenek v oblasti vzdělávání. Pytel se také roztrhl s elearningovými univerzitami; Drexel Online Univerzita v Philadelphii, University of Phoenix nebo mezinárodní Walden University jsou jen některé z vysokých škol nabízejících vysokoškolské vzdělání zcela online. S cílem „rozvinout online vzdělávání a tím radikálně rozvinout volbu kurzů, přizpůsobit kurzy potřebám studentů a zredukovat náklady škol“ byl připraven projekt Schools That Work v rámci Online Learning in Idaho podporovaném portálem Edutopia. Více k tomuto projektu nalezne čtenář v článku Online learning podle Edutopia publikovaném Spomocníkem.

Že se předpověď povedla, dokládá celá řada výhod, které s sebou obrazy školy bez žáků i člověka spojeného s počítačem přinášejí. Mimo uvedených ekonomických důvodů je zde i větší možnost přizpůsobit vzdělávací obsah jednotlivci, dále pak aspekt dostupnosti vzdělání. Okamžitý přístup k informacím a to v jejich konkrétní podobě nebo „u svých známých“ (konektivizmus) je také v souladu s potřebami současné informační společnosti, což ukazuje kvalitu padesát let staré prognózy.

Právě z důvodu překotnosti trendů ve společnosti 21. století se, alespoň pro oblast vzdělávání, jeví střízlivější krátkodobější prognózy publikované jako Horizon report. Zmiňovaný Spomocník se jim ne nadarmo věnuje už tři roky (2009, 2010, 2011). Jde o předpověď vývoje technologií využívaných ve vzdělávání, která vznikla spoluprací stovky světových expertů sdružených NMC (New Media Consortium) a asociací EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých škol), ve kterých jsou naznačovány maximálně pětileté výhledy směrem k trendům, kterými se vzdělávání bude pravděpodobně ubírat.

Jestli se školy opravdu vyprázdní a jestli se jednou počítače stanou přímo lidskou součástí v podobě čoček, tkání na rukou apod. uvidíme asi později než do konce tohoto roku, do kterého přeji všem kolegům jen to dobré.

 

Inspirativní zdroj:

KLEKNEROVÁ, Z. Ráj bez škol i řidičů. Tak viděli rok 2012 před 50 lety. Aktuálně.cz. [online]. Dostupný z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=727374.