ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Školní zralost x odklad školní docházky | 10. 3. 2016 od 20:00

ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie | 8. 3. 2016 od 20:00