ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Školní zralost x odklad školní docházky | 10. 3. 2016 od 20:00

Pokud pravidelně sledujete online setkání vedená lektorkou Petrou Pšeničkovou, pak pro vás téma připravenosti předškoláků na vstup do 1. třídy bude příjemným zastřešujícím vstupem. Pro ostatní učitele může být úvodem k seriálu článků o rozvíjení znalostí a dovedností žáčků v přípravných třídách. Na setkání zveme ale i rodiče, kteří chtějí mít základní přehled o připravenosti svých dětí z pohledu speciální pedagožky.

Cíle setkání:

  • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
  • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí.
  • Inspirovat rodiče a učitele ve vyrábění pomůcek pro hru, výuku. Pomůcky nemusí být dokonalé ani nákladné; postačí, že je učitel má k dispozici a hojně je při práci s dětmi využívá.

Obsah setkání:

  • Co posuzujeme při sledování školní zralosti?
  • Sociální dovednosti.
  • Poznávací funkce.
  • Představení vlastního orientačního testu školní zralosti.
  • Odklad školní docházky – legislativa.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
  • Tipy na výrobu pomůcek.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům mateřských škol, učitelům 1. ročníku základní školy, učitelům přípravných tříd, ale i rodičům předškoláků a prvňáčků.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, poradce pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  odborná posuzovatelka školní zralosti, průvodce/pedagog v lesní školce (předškolní příprava), lektorka seminářů a vzdělávacích akcí pro pedagogy, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze, 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství.

Obecné informace o online setkáních na Metodickém portálu RVP.CZ >>


Přehled online setkání pořádaných v rámci Týdne otevřeného vzdělávání:

Úterý 8. 3. 2016, 20:00
Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie
lektorka: Pavlína Hublová

Středa 9. 3. 2016 20:00
Hudební výchova napříč předměty
lektor: Ondřej Tichý

Čtvrtek 10. 3. 2016, 20:00
Školní zralost x odklad školní docházky
lektorka: Petra Pšeničková

Podrobnosti >>