ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Hudební výchova napříč předměty | 9. 3. 2016 od 20:00

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty…) nás provede Bc. Ondřej Tichý.

Cíle a témata setkání:

  • zkušenosti o možnostech hudby ve výchově a vzdělávání;
  • možné dosažitelné cíle se třídou;
  • jak na teorii přes praxi;
  • širší pojetí hudební výchovy a možná propojení s dalšími předměty (Čj, Vv, Tv, D, M….);
  • konkrétní činnosti pro zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty…);
  • poslání hudby v životě školy, dítěte a rodiny.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. (popř. 2.) stupně ZŠ, všem dalším pedagogům a zájemcům z řad rodičů, odborné i laické veřejnosti.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Bc. Ondřej Tichý, působí jako pedagog a ext. lektor na řadě základních škol, MŠ, komunitních a mateřských centrech, připravuje autorské hudební pořady, vede předmětovou komisi Hv na 2. st. fakultní školy sv. Voršily v Praze, vede Občanský spolek Potichounku specializující se na přípravu hudebních a uměleckých programů pro děti, vzdělávací instituce a rodiny.

Obecné informace o online setkáních na Metodickém portálu RVP.CZ >>


      

Přehled online setkání pořádaných v rámci Týdne otevřeného vzdělávání:

Úterý 8. 3. 2016, 20:00
Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie
lektorka: Pavlína Hublová

Středa 9. 3. 2016 20:00
Hudební výchova napříč předměty
lektor: Ondřej Tichý

Čtvrtek 10. 3. 2016, 20:00
Školní zralost x odklad školní docházky
lektorka: Petra Pšeničková

Podrobnosti >>