Týden otevřeného vzdělávání 2016 na Metodickém portálu RVP.CZ

Online semináři, tzv. webináři, z oblasti hudební výchovy, přípravy dětí na vstup do školy nebo přestavením nového modulu pro vyhledávání a citaci obrázků se Národní ústav pro vzdělávání zapojí do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání.Přehled připravovaných webinářů

Úterý 8. 3. 2016, 20:00
Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie
lektorka: Pavlína Hublová

Středa 9. 3. 2016 20:00
Hudební výchova napříč předměty
lektor: Ondřej Tichý

Čtvrtek 12. 3. 2015
Školní zralost x odklad školní docházky
lektorka: Petra Pšeničková

Podrobnosti >>

Proč má být vzdělávání otevřené, aneb Opakování z roku 2015

 

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND