Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Průřezová témata a jejich propojení s DUMy

Od tohoto týdne mohou autoři digitálních učebních materiálů (DUM) při vkládání do úložiště na Metodickém portálu přiřazovat nově vkládaný DUM nejen k očekávaným výstupům, ale také k jednotlivým průřezovým tématům dle rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Unikátnost úložiště digitálních učebních materiálů (DUM) provozovaného jako součást Metodického portálu na adrese http://dum.rvp.cz/ spočívá v několika specifikách, mezi která patří především soulad s rámcovými vzdělávacími programy a přiřazení každého DUMu k očekávanému výstupu stanovenému v rámcových vzdělávacích programech. Právě tato specifika nás odlišují od jiných úložišť elektronických výukových objektů. Nyní přicházíme s novinkou.

Od dnešního dne mohou autoři své DUMy přiřazovat nejen k očekávaným výstupům, ale také k jednotlivým průřezovým tématům. Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání, reprezentují v RVP okruhy aktuálních problémů současného světa. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Systém je nastaven tak, že autor může přiřadit vkládaný DUM i k více průřezovým tématům.

Jako příklad může posloužit DUM Slovní úlohy, který je zařazen: Základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná a přiřazen k očekávanému výstupu formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. DUM je vlastně pracovní list obsahující matematické slovní úlohy, které se týkají životního prostředí a environmentální výchovy. Nově je tedy možné tento DUM přiřadit k průřezovému tématu Environmentální výchova a tematickému okruhu Vztah člověka k prostředí.

Podle průřezových témat je možné i vyhledávat. Tato možnost je dostupná v interaktivní nabídce na titulní stránce Procházení podle struktury RVP, která nabízí jak vzdělávací oblast, tak průřezová témata.

Tuto novou možnost jsme zapracovali především proto, abychom učitelům pomohli s přípravou na výuku průřezových témat. Vyhledávání vhodných DUMů, které mohou učitelé využívat, by nyní mělo být zase o kousek jednodušší.

Ukázka možností při vkládání DUMu autorem.