Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podporujeme otevřené formáty

Uživatelé pro využití digitálních učebních materiálů (DUMů) na Metodickém portálu nepotřebují žádné speciální programy pro jejich otevření. To je jedno ze specifik DUMů. Učitel musí být schopen použít (otevřít a měnit) DUM na většině počítačů, které jsou v českých školách k dispozici. Proto se každý DUM snažíme publikovat jak ve formátu otevřeném (např. OpenDocument v OpenOffice.org), tak rozšířeném (např. formáty Microsoft Office).

Vycházíme z přesvědčení, že podpora otevřených formátů pomáhá překonávat digitální propast. Chceme, aby přístup k nashromážděnému pedagogickému know how na Metodickém portálu měli všichni zájemci a nemuseli se kvůli tomu podřizovat nějakým specifickým podmínkám (instalovat další software, platit za licenci komerčního programu atp.). Ač to zní jistě skvěle, dodržování tohoto smělého cíle není vůbec jednoduché.

Otevřený formát je zveřejněná specifikace pro uchovávaní digitálních údajů bez právních omezení na používaní. Oproti tomu tzv. proprietární formáty se řídí zájmy výrobce. Důvody, proč používat otevřené formáty jsou pěkně shrnuty na webu Why use open formats.

Naše zkušenosti ukazují, že autoři DUMů často nevolí vhodný nástroj. Jsou zvyklí na práci s určitým programem, zpravidla starší verzí Microsoft Wordu, a pomocí tohoto nástroje se snaží vytvořit všechny výstupy, které potřebují zveřejnit. Kromě textů například obrázky, grafy, schémata nebo tabulky. Poslední verze textového procesoru Microsoft Word disponují mnoha funkcemi, ale pro většinu ze jmenovaných výstupů je vhodné volit jiný nástroj a jiný formát (nežli proprietární DOC).

Pokud použije autor DUMu otevřený formát, je jedno, jaký nástroj pro vytvoření dokumentu použil. Uživatel, který bude chtít DUM použít, si sám vybere nástroj, kterým dokument standardizovaného formátu otevře. Problém je, že rozšířené otevřené formáty neexistují pro všechny oblasti digitální tvorby. V následující tabulce uvádíme nejčastější příklady doporučených formátů a programů:

Typ dokumentu

Preferovaný otevřený formát (koncovka)

Doporučené programové nástroje pro editaci

Rozšířený, resp. tolerovaný, formát (koncovka)

textový dokument

OpenDocument (ODT)

OpenOffice.org Writer,
Google Dokumenty,
602Office,

Rich Text Format (RTF),

Portable Document Format (PDF)

tabulka

OpenDocument (ODS)

OpenOffice.org Calc,
Google Dokumenty,
602Office,

XLS

prezentace

OpenDocument (ODP)

OpenOffice.org Impress,
Google Dokumenty,
602Office

Portable Document Format (PDF)

vektorová grafika

Scalable Vector Graphics (SVG)

OpenOffice.org Draw,
Inkscape,

Portable Document Format (PDF)

zvuk

MPEG-1 Layer 3 (MP3)

Audacity,
libovolný audio editor


video

Motion Picture Experts Group (MPEG), konkrétně MPEG-1

Virtual Dub,
libovolný video editor

AVI (DivX, XviD)

Kromě volby formátu je pro autora DUMu důležité dodržování typografických pravidel, která mj. zajišťují, aby byl dokument jednoduše modifikovatelný (změnitelný) dalšími učiteli.