Metodický portál podporuje vznik české verze Creative Commons (aktualizováno)

Projekt Metodika spolupracuje s několika dalšími organizacemi na vzniku českého překladu Creative Commons – licenčním modelu, pod kterým jsou učební materiály uživatelům nabízeny.

Digitální učební materiály dostupné z Metodického portálu je možné rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat (včetně odvozených děl) pouze při uvedení autora a pouze pro nevýdělečné účely. Rozšiřovat odvozená díla je možné pouze za podmínek identické licence původního díla.

Výše uvedené věty charakterizuje licenční ujednání, pod kterým jsou DUMy nabízeny uživatelům. Ve skutečnosti se jedná o stručný výňatek z jednoho z licenčních schémat Creative Commons.

Výzkumný ústav pedagogický se rozhodl podpořit vznik komplexní české verze Creative Commons. Proto jsme se zapojili do připomínkového řízení a dalších aktivit kolem tohoto projektu. Metodický portál by měl být jedním z prvních webů na českém Internetu, kde se budete moci s touto licencí oficiálně setkat.

Aktuálizace 20. 8. 2008: pracovní skupina pro lokalizaci Creative Commons licence vytvořila a zveřejnila první návrh její české verze. Tento text bude k veřejnému připomínkování vystaven do 15. září 2008. na adrese http://www.bigbrotherawards.cz/creativecommons/.