Učitel musí být víc než “ digitální domorodec“

Přeju všem pěkný den!

Prošla jsem všechny studijní materiály – moc za ně děkuji.  Snad nejvíce mne zaujala tabulka dr. Brdičky Mezi- generační vývoj a porovnání vlastností starší generace a „síťové generace“. Vzdělávat děti bez ICT technologií, pokud má být vzdělání smysluplné a má  využívat všechny dostupné možnosti, prostě nejde. Jaká  má být ale míra „přizpůsobení se“ vlastnostem“ síťové generace? “ Co je správné? Které vlastnosti využít? Které korigovat? Jsou nějaké úplně špatné, máme se pokusit je potlačit?

Pokud budu jako učitel technologie ovládat, budu “ digitální domorodec“. Měli bychom se však snažit o “ vyšší level“ – ovládat a vybírat to, o čem si myslíme, že to má smysl a rozvíjí  osobnost dítěte komplexně. Jsou dovednosti, které ICT technologie nenahradí. Je to komunikace tváří v tvář a schopnost jasně verbálně a nezkratkovitě formulovat své myšlenkya názory. Učme děti, že není správné schovat se za anonymní přezdívku , tak obvyklou ve “ virtuální světě“, která nás zdánlivě zbavuje zodpovědnosti za to, co napíšeme, pošleme, publikujeme, komentujeme.Takových dovedností je celá řada.

Vytvářeli jsme společně s dětmi krásné “ prázdninové prezentace “ a promítali si je na multimediální tabuli. Tvorba děti velmi bavila ( vyhledávaly, tvořily, spolupracovaly…krása!). Pak přišla chvíle, kdy měly své výtvory předvádět a komentovat – a ouha! ( „já mluvit nebudu, nemůžu to raději napsat?….“)

Myslím, že hlavním úkolem nás učitelů je v současné „digitalní době“ zejména propojení toho, co nová digitální doba přináší s tím, co bylo správné v době „starší generace“. Poznáme to ale?