2.reakce – My v 21.století

Učitel musí být víc než “ digitální domorodec“