Hry, výuka a já

Co učitel, to jiný názor na míru a vhodnost použití her ve výuce. Co je správné? Jak hru správně využít ve výuce – tak to je na každém z nás. Učitel by měl ale v každém případě využití hry umět vysvětlit žákům i svému vedení. Je naprosto nepřípustné “ hrát tajně“ a se žáky po dohodě přepínat okna, když někdo vstoupí…( viz rozhovor s p. učitelkou Pochobradskou), přiznám se , že z toho jsem byla velmi rozpačitá.

Hry ve výuce chápu hlavně jako doplněk, případně motivační činitel a využívám je v hodinách matematiky i informatiky.

Matematika

V matematice se velmi často chodíme “ beránkovat“. To je termín, který se u dětí vžil a kdy využíváme sbírku her paní učitelky Zárubové ze ZŠ Na Beránku. Za její sbírku bych jí ještě jednou velmi ráda poděkovala, odkaz už sem byl vložen opakovaně. My využíváme hlavně logické hry z její sbírky. Občas trénujeme prostorovou představivost na klasické hře MAHJONG. Pokud hru do vyučovací hodiny zařadím, věnujeme se jí s dětmi maximálně 15 minut.

Informatika

V hodinách informatiky jsem si pro sebe rozdělila hry na dvě skupinky. První skupinka her je „odpočinková“ – děti mají hotovou svou práci a zbylo nám pár minut. Na ploše mají připravenou složku a v ní klasické drobné hry, které procvičují představivost, případně cvičí práci s myškou u malých dětí ( např. Morhun , Teris apod…)Takže trénujeme a soutěžíme.

Druhou skupinou jsou hry a programy “ objevitelské“ – vyzkoušej nastavení, sdílení, jednotlivé funkce,omezení a seznam s tím ostatní- tady se danému programu, případně hře věnujeme celou hodinu.A jeden tip – nedávno jsme objevili jednoduchý animační program PIVOT a nananimovat si taneční skupinu byla opravdová zábava.

Náročné komerční aplikace ve výuce nepoužívám i když mi o nich děti nadšeně vyprávějí, nedovolí mi to časová dotace hodin informatiky a  mnohdy ani výkon našich PC.

A na závěr mé herní závislosti:-). Jsem závislá na jedné odpočinkové on-line aplikaci, takže až dočtete příspěvky a budete si chtít v noci odpočinout, zkuste si „zaskreblit“. S dětmi jsme si uspořádali celé scrabblové odpoledne, ale to už byla volnočasová aktivita, nikoliv výuka…i když: Kdo ví?