Technologie v 21.století……a velká hlava

Milí kolegové, moc vás zdravím a děkuji za spoustu podnětů nejen panu Brdičkovi,ale také vám všem! Tolik námětů, nápadů-snažím se třídit, analyzovat a přemýšlím, co mne zaujalo nejvíce…..chápejte, prosím, můj příspěvek jako zamyšlení nad pouhým zlomkem problémů, které jsou se zaváděním technologií do vzdělávání v 21.století spojeny.

Jak dál, kde je problém?

V „nejvyšších patrech “ našeho školství vznikl Akční plán Škola pro 21.století , ČŠI v roce 2009 naprosto jasně zmapovala , jak to s využíváním technologií vypadá a závěry jsou více než alarmující(celá zpráva). Na nedostatek finančních prostředků na ICT techniku, pokud využijeme všechny současné možnosti ( projekty v rámci EU), si nyní také stěžovat nemůžeme…Klíčový prvek v celém systému je a vždy bude učitel. Ale vy všichni patříte mezi inovátory, aktivisty, už dávno jste se „vcítili“ a přesto to někdy nejde tak, jak bychom si všichni představovali . Tak začínám mít takový pocit, že obrovský problém je v lidech, kteří v jednotlivých školách rozhodují o nákupu techniky, inovaci ŠVP, dalším směřování školy, kteří by měli nadchnout a zapálit ostatní učitele – ve vedení jednotlivých škol. Pokud vedou školu lidé v tomto ohledu „osvícení“ bude se dařit – finanční prostředky budou využity účelně, zelenou dostanou aktivní a ti pomohou přesvědčit ostatní a vedení škol má možnost tuto snahu náležitě ohodnotit i v dnešní finančně složité době, kdy nám chybí slibovaný karierní řád a finančních prostředků je stále méně vzhledem k ubývajícímu počtu žáků (aspoň u nás). Pokud to ale bude vypadat tak, jak mi napsal jeden kolega – paní ředitelka umí PC jen zapnout a má nás za flákače- pak budou i ostatní učitelé ( říkejme jim “ váhající“) chápat ICT technologie jako něco, co obtěžuje- aby taky ne, pokud jsou nuceni vést např. evidenci v tištěné i elektronické podobě…co kdyby ten počítač zkolaboval?? a na tištěnou jsou zvyklí celá desetiletí a práce na PC je pak navíc.

 Co myslíte, není třeba to vzít za tento konec a „vychovat“ nejprve některá vedení škol?

Nepíše se mi to snadno a přemýšlím, jestli jsem na všechny tyto aktivity měla během roku čas, kolik lidí jsem přesvědčila, zda jsem naplánovala nákup ICT techniky ze „šablon“ tak,aby to opravdu přineslo užitek a pokrok…to ukáže čas….vím jen, že by mi bylo ctí s většinou z vás pracovat a podmínky vám vytvářet. Nevzdávejme to! Stojí to za to!