2. lekce Vliv technologií na vývoj školství – Vzdělávání učitelů ve využívání ICT ve škole

2. lekce Vliv technologií na vývoj školství

Má současná zkušenost je dvojí. Školy, které se snaží ICT do výuky (ne jen do školy) implementovat a školy, které se fenoménu ICT úspěšně brání. Zpravidla je ukazatelem tohoto pojetí ředitel(ka) školy. Z těchto škol pak do našich kurzů přicházejí dvojí typy účastníků – ti co mají zájem se někam dál posunout (zpravidla již s počítačem zvládají běžné činnosti dostačující pro práci na internetu a tvorbu základních výukových materiálů) a ti co musí (zpravidla ikdyž něco zvládají, tak v kurzu ne a se vším mají problém).

Jistě lze uvažovat nad tím, že vyšší penetrace počítačů do škol může pomoci jejich užívání, ale i malá škola, která bude mít vhodně umístěné počítače ve více učebnách může s touto technikou pracovat efektivněji. Udělat ICT nástrojem k získání a vhodnému zpracování informace a jejímu předání dál podle individuální potřeby žáka. Tedy penetrujme, ale s tím, že víme jak je (ICT) využít.

Ve webináři pana Zounka http://elearning.rvp.cz/kurzy/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=23403 kolega prezentoval stáří počítačů používaných ve školách. Více než 40 % bylo starších 5 let (že by pozůstatek INDOŠe?). Já v tom ale problém nevidím. Pokud se posuneme k on-line aplikacím, pak nám stačí dobrá kapacita do internetu a počítač se může stát solidní periferií. Jedině bych se přimlouvala k výměně starších monitorů za LCD.

Je pouze škoda, že nadpis nelze otočit – vliv školství na vývoj technologií. Já bych si hodně přála řešení, kdy jedním tlačítkem spustím funkční ICT v celé učebně (bez neustálých restartů, přepínání obrazovek, kalibrací) a budu se moci věnovat tématu a ne technice.