3. lekce Výukové hry pro dospělé? – Vzdělávání učitelů ve využívání ICT ve škole

3. lekce Výukové hry pro dospělé?

Tématem nasazení počítačových her do výuky se budu zabývat ve vztahu k učitelům, které v ICT kurzech vzděláváme. Tedy budu tuto problematiku pojímat tak, abych kolegy motivovala resp. minimálně vedla k zamyšlení, k jejich využití ve výuce vlastního předmětu.

Dovolím si malou odbočku do roku 1990 – tehdy jsem ve cvičení z matematiky hrála s žáky domino – nejednalo se o počítačovou hru, měla jsem papírové kartičky – vlevo byl příklad a vpravo výsledek z jiné kartičky. Soutěžily proti sobě 2 týmy a cílem každého týmu bylo sestavit uzavřený útvar – domino mělo 1 řešení. Zajímavé bylo, že pracovali všichni, spočítali cca 3x víc příkladů, než když jsme je počítali stylem 1 žák u tabule a ještě museli kombinovat, skládat, spolupracovat.

Vtip je v tom, že zatímco hráči mají definovaný cíl, který je pro ně zajímavý a poutavý, učitel má svůj vzdělávací záměr v krocích, které k tomuto cíli vedou – motivuje hráče k učení, vyhledávání informací, sdílení a spolupráci. Z tohoto pohledu bych hru doporučila a je mi celkem jedno, zda to bude strategie, bojovka či např. detektivka pro druháky http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/cda/index.htm, kterou jsem vložila do databáze.

Vzhledem k tomu, že zpravidla školím řízení projektů s ICT, asi půjdu cestou hry typu Tycoon. Něco ekonomických úvah, něco odhadu a počítání, z dostupných nástrojů mne pro tento účel zaujal Kodu Game Lab (http://fuse.microsoft.com/page/kodu.aspx. Jen neumím odhadnout, kdy se k tomu dostanu :-).