Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Čtení se „čtecím okýnkem“

Před zahájením školní docházky dívka znala některá písmenka, protože se je učila doma s rodiči. V první třídě v hodinách českého jazyka žáci používají Písmenkář, který je hodně barevný a některá cvičení nejsou úplně přehledná. Dívce dělalo potíže soustředit se a ukazovat si, na kterém řádku právě čtou. V některých chvílích byla nesoustředěná a sledovala dění ve třídě místo toho, aby dávala pozor a ukazovala si písmenka v učebnici. Čtení pro ni někdy bývalo zdlouhavé a únavné. Využila jsem proto tzv. „čtecího okýnka“. Jeho použitím se pozornost dívky zaměří pouze na písmenko, příp. slovo, které se právě ve třídě čte. Pomůcka jí pomáhá zůstat soustředěná na to, co se v danou chvíli právě dělá. Napomáhá i v případech, kdy je dívka vyvolaná, a může správně přečíst právě to písmenko nebo slovo, které je na řadě. Jde o kousek tvrdého papíru, ve kterém je vystřižený čtvereček, který se přiloží na místo na stránce, kde se čte, a postupně se posunuje až na konec textu cvičení.

Dívce tento způsob pomáhá lépe se soustředit na právě probíhající činnost a přispívá k motivaci získat další nálepku či jedničku, z čehož má velkou radost.

Bc. Markéta Dobiášová, asistentka dítěte s ADHD


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.