Bibblio – kurátorství vzdělávacího obsahu v praxi

O digitálním informačním kurátorství ve vztahu ke vzdělávání toho bylo již napsáno poměrně hodně – od článků na Spomocníkovi, který – prostřednictvím Bořivoje Brdičky – téma do českého prostředí v učitelském kontextu uvedl, až po blog Interes, který se tématu věnoval poměrně systematicky a obsáhle. V tomto příspěvku se zaměříme na konkrétní nástroj pro kurátorství obsahu, který nese název Bibblio a mohl by brzy vstoupit masivně do vzdělávacího prostředí.

Ještě dříve, než popíšeme konkrétní možnosti a funkce Bibblio, bychom měli říci něco o celkovém kontextu. Moderní pedagogika zastoupena Johnem Deweym a Piagetem je typická obratem ke studentovi. Student je unikátní lidskou bytostí, která má své zájmy, předchozí znalosti a motivace, které do procesu učení přenáší. Učení je pak sice systematickou a záměrnou činností, ale stavící do svého středu studenta, nikoli látku samotnou. Učitel je zde spíše průvodcem či motivátorem, který pracuje s autonomií studenta, než někým kdo předkládá hotový obsah.

 

Bibblio

Bibblio je relativně jednoduchá služba která umožňuje vytvářet sbírky různých materiálů a buď se z nich samostatně učit, nebo je sdílet s ostatními uživateli. Učitel tak může snadno vytvářet balíčky, které budou rozvíjet určité témat či kompetenci a student je může využívat nebo si vytvořit balíčky vlastní.

Registraci je možné provést buď klasicky, nebo prostřednictvím Facebooku či Google účtu. Sbírek může mít člověk několik, jeden materiál je možné zařadit do více sbírek. Sbírky jsou přitom standardně nastavené jako privátní, takže se člověk nemusí bát, že jeho neúplnou sbírku někdo uvidí. Hotové sbírce lze přiřadit nejen název, ale také popisek, změnit pořadí položek, barvu pozadí atp.

Aplikace podporuje také základní sociální interakci, takže lze (stejně jako třeba na SlideShare) odebírat novinky od dalších uživatelů a tak vytvářet buď odborné či tematické klastry. Jak studenti, tak také učitelé, mají možnost sledovat zajímavé osobnosti, a touto formou se učit. U profilu je možné mimo povinné údaje uvést také informace o sobě samém, odkaz na osobní web nebo sociální sítě.

Struktura sbírky je taková, že nahoře je obrázek vycházející z prvního obsahu, který má člověk uložený ve sbírce. Dále následuje popis, klíčová slova (ta vedou na vyhledávání příbuzného obsahu), dále možnost sdílet materiál na sociálních sítích a níže je už seznam vzdělávacích materiálů uložených formou „zdi“. Ke každému obsahu je možné připojit popisek, který bude studenta motivovat ke konzumaci nebo je možné jej užívat jako místo pro zpětnou vazbu student, kteří mohou provést rychlou a jednoduchou reflexi toho, co právě viděli nebo četli.

Na konci lze uvést informace, které uživateli pomohou s dalším studiem – odkazy na navazující sbírky či text, co by si měl čtenář dále dostudovat. Celé Bibblio je tak vlastně založené na kontinuálním procházením obsahu, takže pokud člověk chce, může se učit v podstatě neomezeně. Pracuje se přitom s konceptem vnitřní motivace – když člověk něco studuje, má přirozený zájem o poznání dál. Právě s tímto rozměrem studia se v Bibblio aktivně pracuje. Služba totiž nemíří jen na studenty a žáky, ale také na dospělé, kteří se prostřednictvím této služby mohou učit také v oblasti, která je pro ně zajímavá nebo ji potřebují k práci.

Pokud jde o obsah, který je možné do sbírky připojit, tak jde o:

  • Video (YouTube a Vimeo)
  • Audio (SoundCloud, Audioboom)
  • Knihy (Amazon, Goodreads)
  • Články
  • Vizuální informace (Prezi, SlideShare, Imgur)

Ne všechny materiály se zobrazují rovnocenně. Například YouTube se zobrazuje pěkně jako embed, takže lze studovat přímo na Bibblio, zatímco třeba u SlideShrae se zobrazí jen tlačítko vyzívající k přečtení přímo na této službě.

Závěr

Digitální informační kurátorství nabízí zajímavý přístup ke konstruktivistickému vzdělávání a má také silné konotace směrem k celoživotnímu učení. Bibblio je projektem, který má velký potenciál a může pomoci vzdělávání v celé řadě oblastí učinit zábavnějším a interaktivnějším. I Kdyby šlo jen o menší kompetenční či tematické balíčky, rozhodně má smysl ho využít. Dle mého soudu jde asi o nejlepší a nejhezčí aplikaci pro digitální kurátorství, která je v současné době k dispozici. Snad jedinou nevýhodou je absence aplikace pro dotyková zařízení.

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.